Przetarg na budowę parowego bloku energetycznego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację zadania pn.„Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy – ETAP 1 – Budowa parowego bloku energetycznego z systemem oczyszczania spalin, budynkiem maszynowni, wymiennikami i stacją redukcyjną pary oraz częścią elektryczną w obrębie EC Piaskówka w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Więcej informacji o przetargu znajduje się tutaj:

link do przetargów