Centralna Ciepła Woda w promocyjnej cenie!

Już ponad 290 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Tarnowie zostało przyłączonych do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”!  Z tej okazji MPEC Tarnów przygotował Promocyjną ofertę dodatkową na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniach (w budynkach, w których istnieje już instalacja CCW). Koszt montażu instalacji wewnętrznej CCW w mieszkaniu w Promocyjnej ofercie dodatkowej wynosi 500 zł brutto.

Jak skorzystać z Promocyjnej oferty dodatkowej? To proste! Wystarczy do dnia 31 grudnia 2018 roku podpisać z MPEC Tarnów umowę na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniu. Instalacja CCW w mieszkaniach zostanie wykonana w dniach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na podstawie umowy zawartej w oparciu o Promocyjną ofertę dodatkową.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Programu CCW prosimy o kontakt z koordynatorem Programu CCW: Tomasz Kasprzyk, tel. (14) 688-22-88, 662-056-155, email: kasprzyk@mpec.tarnow.pl lub asystentem Programu CCW: Łukasz Ciochoń, tel. (14) 688-22-88, 538-237-902, email: ciochon@mpec.tarnow.pl

 

Szczegóły Promocyjnej oferty dodatkowej