Elektroniczne Faktury za ciepło

W związku z panującą sytuacją epidemii koronawirusa zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych faktur za ciepło. Na otrzymywanie faktur elektronicznych może zdecydować się każdy odbiorca ciepła systemowego, który korzysta z Internetu. Wybór faktury elektronicznej skróci czas jej doręczenia – trafi ona do Państwa w dniu jej wystawienia!

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać fakturę elektroniczną zamiast tradycyjnej faktury papierowej należy podpisać z MPEC Tarnów Porozumienie w sprawie przesyłania E-faktur, którego wzór znajduje się TUTAJ lub na stronie internetowej www.mpec.tarnow.pl – w zakładce Obsługa Klienta w polu E-Faktury. Faktury elektroniczne będą przesyłane na wskazany przez Państwa w „Porozumieniu w sprawie przesyłania E-faktur” adres poczty e-mail.

W obecnej sytuacji i problemach z dostarczeniem „Porozumienia w sprawie przesyłania E-faktur” w wersji papierowej prosimy o wydrukowanie Porozumienia, uzupełnienie go, podpisanie przez osoby upoważnione i  przesłanie Porozumienia w formie skanu na adres e-mail: mpec@mpec.tarnow.pl.

Zawarcie „Porozumienie w sprawie przesyłania E-faktur” oznacza rezygnację z przesyłania tradycyjnych faktur papierowych. Informujemy jednak, że po podpisaniu Porozumienia w każdej chwili będzie można wycofać zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych i powrócić do otrzymywania faktur papierowych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt  z Biurem Obsługi Klienta MPEC Tarnów tel. 14 688 22 32. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.