Wstrzymanie gotowości dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, że w dniach od 16 do 18 maja br. temperatura zewnętrzna w Tarnowie o godz. 19:00 wyniosła: 16.05. – 15,4°C, 17.05 – 15,4°C, 18.05. – 19,9°C, a długoterminowe prognozy pogody nie przewidują spadku temperatur zewnętrznych w mieście i regionie tarnowskim.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Warunków Ogólnych Umowy Kompleksowej Sprzedaży Ciepła (Rozdział II ust. 6 pkt. 6.1. lit. b), z dniem 19 maja 2020 roku  MPEC Tarnów wstrzymuje gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków.

Jednocześnie informujemy, że na indywidualny wniosek odbiorcy MPEC Tarnów może utrzymywać dyspozycyjność dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania budynków przez cały rok, przy działających urządzeniach automatyki pogodowej, które sterować będą dostawą ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Przypominamy, że odbiorcy decydują o nastawie wielkości temperatury zewnętrznej, przy której następuje włączenie lub wyłączenie funkcji ogrzewania. Istnieje również możliwość ustawiania zaniżeń parametrów dostawy ciepła dla poszczególnych dni lub godzin.

Kończący się dziś okres gotowości dostaw ciepła został uruchomiony 19 września 2019 roku i trwał 243 dni.