Wstrzymanie gotowości dostaw ciepła dla potrzeb ogrzewania od 4 czerwca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, że w związku z wnioskami odbiorców o wstrzymanie dostaw ciepła dla potrzeb ogrzewania, których  łączna zamówiona moc cieplna przekroczyła 50% ogólnej zamówionej mocy cieplnej wszystkich odbiorców oraz zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 6 pkt. 6.1. lit. c) Warunków Ogólnych Umowy Kompleksowej Sprzedaży Ciepła, z dniem 4 czerwca 2020 roku MPEC Tarnów wstrzymuje gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków.

Jednocześnie informujemy, że na indywidualny wniosek odbiorcy MPEC Tarnów może utrzymywać dyspozycyjność dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania budynków przez cały rok, przy działających urządzeniach automatyki pogodowej, które sterować będą dostawą ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Przypominamy, że odbiorcy decydują o nastawie wielkości temperatury zewnętrznej, przy której następuje włączenie lub wyłączenie funkcji ogrzewania. Istnieje również możliwość ustawiania zaniżeń parametrów dostawy ciepła dla poszczególnych dni lub godzin.