Od wtorku 29 września ciepło systemowe będzie ogrzewać tarnowian

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami zewnętrznymi MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. Tarnowianie będą mogli ogrzewać mieszkania ciepłem systemowym od wtorku, 29 września 2020 r.

W okresie gotowości rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania budynków odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania obiektów. O ile Odbiorca ciepła nie określił inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzeniach węzła cieplnego wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych (jesienią i wiosną) sugeruje się utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na takim poziomie.

Odbiorca ma jednak prawo zmiany nastawy temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku. 

W mieszkaniach, które posiadają zawory termostatyczne, można indywidulanie regulować ilością ciepła dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń, w zależności od indywidualnych preferencji. 

Jednocześnie informujemy, że dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu w Spółce pisemnej dyspozycji.