Wstrzymanie gotowości dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

Informujemy, że w dniach od 26 do 28 maja br. temperatura zewnętrzna w Tarnowie o godz. 19:00 wyniosła: 26.05. – 19,0°C, 27.05 – 15,3°C, 28.05. – 16,1°C, a długoterminowe prognozy pogody nie przewidują spadku temperatur zewnętrznych w mieście i regionie tarnowskim. 

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej (Rozdział II pkt. 6.1 lit. b)) w dniu 28 maja 2021 roku po godz. 19:00 MPEC Tarnów wstrzymał gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków.

Jednocześnie informujemy, że na indywidualny wniosek odbiorcy MPEC Tarnów może utrzymywać dyspozycyjność dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania budynków przez cały rok, przy działających urządzeniach automatyki pogodowej, które sterować będą dostawą ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Przypominamy, że odbiorcy decydują o nastawie wielkości temperatury zewnętrznej, przy której następuje włączenie lub wyłączenie funkcji ogrzewania. Istnieje również możliwość ustawiania zaniżeń parametrów dostawy ciepła dla poszczególnych dni lub godzin.

Kończący się dziś okres gotowości dostaw ciepła został uruchomiony 19 września 2020 roku i trwał 252 dni.