Akcjonariusze

Gmina Miasta Tarnowa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd

Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu
Tadeusz Sieńczak  Wiceprezes Zarządu
Beata Jagoda – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Augustyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Pekar– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Aleksandra Dańda – Sekretarz Rady Nadzorczej
Roman Kusek – Członek Rady Nadzorczej
Beata Baran – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Siedlik – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Roliński – Członek Rady Nadzorczej