Akcjonariusze

Gmina Miasta Tarnowa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd

Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu
Tadeusz Sieńczak  Wiceprezes Zarządu
Beata Jagoda – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Roman Ciepiela – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paulina Macherzyńska– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Aleksandra Dańda – Sekretarz Rady Nadzorczej
Roman Kusek – Członek Rady Nadzorczej
Beata Baran – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Siedlik – Członek Rady Nadzorczej
Sylwia Sulima – Członek Rady Nadzorczej