Bajka została przygotowana do prowadzenia „Lekcji ciepła” w klasach zerowych i pierwszych szkół podstawowych, podczas których dzieci nauczą się mądrego korzystania z ciepła i dbania o środowisko naturalne. Szkoły chętne do wzięcia udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu z lokalną firmą dostarczającą ciepło systemowe.

Zapraszamy do wysłuchania przygód Czerwonego Kapturka w mieście.

Czerwony Kapturek w mieście – cz.1

Czerwony Kapturek w mieście, zimą – cz. 2

Czerwony Kapturek, misja Czarny Smog – cz.3