Taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.w Tarnowie:
Skan dokumentu wersja dostępna cyfrowo
Nowe stawki opłat za ciepło dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych obowiązujące od 1.01.2021
Pokaż PDF Pobierz
Taryfa dla ciepła nr 15 obowiązująca od 01.08.2020 Pokaż PDF Pobierz
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.01.2020 Pokaż PDF Pobierz
Taryfa dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.08.2019 Pokaż PDF Pobierz
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 13 obowiązująca od 01.01.2019
Pokaż PDF Pobierz
Taryfa dla ciepła nr 13 od 01.08.2018 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy ciepła nr 12 obowiązująca od 01.01.2018 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 12 obowiązująca od 01.07.2017 Pokaż PDF
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.11.2016 Pokaż PDF
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.08.2016 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.04.2016 Pokaż PDF
Zmiana taryfy dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.04.2015 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.01.2015 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 9 obowiązująca od dnia 01.04.2014 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 9 obowiązująca od 01.09.2013 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.05.2013 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.03.2013 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.09.2012 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia  01.01.2012 Pokaż PDF
Taryfa dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia 01.08.2011 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.01.2011 Pokaż PDF
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.09.2010
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.11.2009
Taryfa dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.08.2009
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 29.01.2009
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 16.05.2008
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 25.11.2008
Taryfa dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 01.07.2007
Taryfa dla ciepła nr 4 obowiązująca od dnia 28.04.2006
Taryfa dla ciepła nr 3 obowiązująca od dnia 01.01.2004
Taryfa dla ciepła nr 2 obowiązująca od dnia 03.07.2001
Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 01.11.2000
Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.01.2000

Jeśli nie posiadasz programu do przeglądania pdf pobierz go TUTAJ