Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo!
W trosce o komfort życia mieszkańców naszego miasta  od 2007 roku MPEC  Tarnów realizuje projekt instalacji centralnej ciepłej wody w  budynkach, w których woda użytkowa była dotychczas przygotowywana przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy wody. W ramach Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”przyłączonych zostało 320 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowie. W budynkach tych Spółka wykonała rozbudowę węzłów cieplnych i wybudowała instalację wewnętrzną centralnej ciepłej wody, doprowadzając ją do ponad 14 000 mieszkań. Szacuje się, że z Programu skorzystało ponad 35 000 mieszkańców Tarnowa.

Osoby zainteresowane Programem „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” zapraszamy do działu Oferta CCW

Sprawdź, które budynki przyłączono do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” 

Wykonanie instalacji ccw w mieszkaniu (przed i po montażu)