Promocyjna oferta dodatkowa przyłączenia mieszkań do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, iż w 2019 roku nastąpi zakończenie realizacji Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”! W związku z tym MPEC Tarnów przygotował Promocyjną ofertę dodatkową na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniach (w budynkach, w których istnieje już instalacja CCW).

Szczegóły promocyjnej oferty dodatkowej

 

Oferta promocyjna przyłączenia budynku do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”

Oferta promocyjna jest skierowana do grup budynków znajdujących się w strefie całorocznych dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zgłoszenie budynku do Programu CCW, skuteczne zawarcie umów przyłączenia co najmniej 50% lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oraz podpisanie przez MPEC umowy z zarządcą lub administratorem w zakresie zmiany własności nakładów. Szczegóły oferty promocyjnej oraz lista budynków objętych ofertą promocyjną znajdują się poniżej.

Szczegóły oferty promocyjnej

Lista budynków objętych ofertą promocyjną

W przypadku zainteresowania centralną ciepłą wodą mieszkańców budynków nie objętych ofertą promocyjną Programu CCW prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta MPEC Tarnów przy ulicy Siennej 4, tel. (14) 688 22 88, 662 056 155, bezpłatna infolinia: 800 207 047.