Oferta dodatkowa przyłączenia mieszkań do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców (z budynków przyłączonych do Programu CCW), którzy dotychczas nie wyrazili zgody na montaż instalacji wewnętrznej CCW, MPEC Tarnów przygotował ofertę na przyłączanie ich mieszkań do pionów centralnej ciepłej wody.

Szczegóły oferty dodatkowej

 

Oferta promocyjna przyłączenia budynku do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”

Oferta promocyjna jest skierowana do grup budynków znajdujących się w strefie całorocznych dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zgłoszenie budynku do Programu CCW, skuteczne zawarcie umów przyłączenia co najmniej 50% lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oraz podpisanie przez MPEC umowy z zarządcą lub administratorem w zakresie zmiany własności nakładów. Szczegóły oferty promocyjnej oraz lista budynków objętych ofertą promocyjną znajdują się poniżej.

Szczegóły oferty promocyjnej

Lista budynków objętych ofertą promocyjną

W przypadku zainteresowania centralną ciepłą wodą mieszkańców budynków nie objętych ofertą promocyjną Programu CCW prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta MPEC Tarnów przy ulicy Siennej 4, tel. (14) 688 22 88, 662 056 155, bezpłatna infolinia: 800 207 047.