Centrum Dyspozytorskie, tel. 993 lub 14 688 22 55


Pogotowie Ciepłownicze 
czynne jest przez całą dobę, ul. Bitwy o Wał Pomorski 4 w Tarnowie