1. Na jakich warunkach budynki mogą przyłączyć się do Programu CCW?

Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą MPEC.

2. Jeżeli instalacja CCW będzie wykonywana w bloku, czy wszyscy mieszkańcy będą musieli przyłączyć się do niej?

O tym czy wszyscy mieszkańcy muszą się przyłączyć do instalacji CCW decyduje administrator lub zarządca budynku.

3. Którędy będzie prowadzona instalacja?

Instalacja CCW wykonywana przez MPEC Tarnów jest prowadzona klatkami schodowymi. Pion składa się z dwóch rur do pompowania wody użytkowej (zasilanie i cyrkulacja). Piony są zabezpieczone przez odpowiednią ich izolację i ewentualne obudowanie. Od każdego pionu odchodzą przewody rozprowadzające wodę w kierunku poszczególnych mieszkań. Każde mieszkanie posiada oddzielny licznik ciepłej wody, zapewniający indywidualne rozliczenie. Instalacje posiadają zawory odcinające umożliwiające np. wymianę uszczelki w baterii przez mieszkańców. Wodomierz oraz zawór odcinający dla każdego mieszkania znajdują się w skrzynce, która jest umieszczona na klatce schodowej. Wodę użytkową do istniejącej instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę z piecyka gazowego doprowadzają wzmacniane plastikowe rurki, przeznaczone do tego typu instalacji. Przewody są umieszczone pod sufitem w korytarzu mieszkania.

4. Z czego jest wykonana rurka poprowadzona w mieszkaniu?

Rurka stosowana przez MPEC Tarnów wykonana jest z polipropylenu z wkładką z włókna szklanego.

5. Jaka jest wymagana minimalna temperatura podgrzanej wody?

W budownictwie mieszkaniowym i komunalnym temperatura wody ciepłej przygotowywanej centralnie, tj. w kotłowniach lub węzłach ciepłowniczych, nie powinna przekraczać 60 °C. Ograniczenie to spowodowane jest tym, że powyżej tej temperatury znacznie wzrasta korozyjne działanie wody. W instalacji MPEC Tarnów temperatura wody utrzymywana jest na poziomie około 55 °C.

6. Kto będzie wykonywał instalację CCW?

Jeżeli MPEC Tarnów będzie wykonawcą prac instalacyjno-montażowych Centralnej Ciepłej Wody, wówczas prace te wykonają pracownicy MPEC. Demontaż indywidualnych podgrzewaczy wody oraz zbędnych elementów instalacji gazowej wykona wynajęta przez MPEC Tarnów firma zewnętrzna. Drobne naprawy wewnątrz mieszkań dokona właściciel samodzielnie.

7. Jak długo trwają prace montażowe w mieszkaniu?

Prace montażowe w mieszkaniu wykonywane przez pracowników MPEC Tarnów trwają od trzech do czterech godzin.

8. Kto naprawi szkody?

Jeżeli wykonawcą instalacji CCW będzie MPEC Tarnów, wówczas roboty będą prowadzone w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy. Spółka postara się zminimalizować zniszczenia powstałe podczas przebudowy używając nowoczesnych urządzeń nie powodujących rujnacji pomieszczeń. Uszkodzenia powstałe wskutek prowadzenia prac będą usuwane na bieżąco.

9. Kto będzie naprawiał instalację w przypadku awarii?

Za poprawne działanie instalacji wewnętrznej CCW odpowiada jej Właściciel. Jeżeli wykonawcą instalacji CCW będzie MPEC Tarnów, wówczas objęta jest ona dwuletnią gwarancją.

10. Czy to się opłaca?

Ceny za Centralną Ciepłą Wodę z MPEC Tarnów są konkurencyjne do cen  podgrzewania ciepłej wody w podgrzewaczach gazowych i elektrycznych. Mieszkaniec oszczędza dodatkowo, ponieważ nie ponosi kosztów zakupu podgrzewacza wody (piecyk, bojler) oraz jego konserwacji.

11. Kto będzie prowadził rozliczenie?

Rozliczenie prowadzi zarządca lub administrator budynku na podstawie indywidualnych liczników zamontowanych dla każdego mieszkania oddzielnie.

12. Gdzie można uzyskać informacje na temat przystąpienia do programu CCW?

Wszelkie informacje dotyczące programu CCW można uzyskać w siedzibie MPEC Tarnów ul. Sienna 4, Biuro Obsługi Klienta – pok. 115,  tel. 14 688 22 88, kom. 662 056 155.