• Do produkcji  ciepła w Elektrociepłowni „Piaskówka wykorzystujemy trzy alternatywne paliwa: węgiel kamienny, gaz oraz olej opałowy. W zależności od sytuacji na rynku tzn. cen paliw oraz bieżących notowań jednostek emisji CO2 – EUA czy cen energii elektrycznej stosowane jest paliwo, które z punktu widzenia interesu ekonomicznego odbiorców jest najbardziej korzystne;
  • Nowoczesne węzły oraz sieci ciepłownicze wykonane w technologii rur preizolowanych ograniczają poziom strat ciepła podczas przesyłu do minimum;
  • Taryfy MPEC S.A. w Tarnowie zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki.