• Energię elektryczną wytwarzamy w skojarzeniu. Dysponujemy nowoczesną i przyjazną dla środowiska turbiną gazową firmy CENTRAX oraz kotłem odzysknicowym o mocy 3,75 MWe i 10 MWt.
  • Moc turbiny w okresie letnim pokrywa zapotrzebowanie na ogrzanie centralnej ciepłej wody dla mieszkańców Tarnowa, eliminując tym samym zużycie węgla.
  • Nadwyżka wyprodukowanej ponad potrzeby własne energii elektrycznej sprzedawana jest odbiorcom zewnętrznym.