Sprzedaż żużla przy ul. Spokojnej 65
Centrum Techniki Grzewczej – Pokój nr 04
Sprzedaż i załadunek żużla od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
osoba do kontaktu: Tadeusz Merchut tel. 14 688 22 43