Sprzedaż żużla przy ul. Spokojnej 65
Centrum Techniki Grzewczej – Magazyn
Sprzedaż i załadunek żużla od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
osoba do kontaktu: Anna Prokop tel. 14 688 22 76