Od 2001 roku Spółka realizuje program modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Program obejmuje wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej, modernizację i budowę węzłów oraz budowę sieci telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. Sieci ciepłownicze należące do Spółki są budowane wyłącznie w technologii rur preizolowanych. 97% sieci należących do Spółki stanowią nowoczesne, zmodernizowane sieci ciepłownicze (łączna długość sieci eksploatowanych przez Spółkę wynosi 103 258 mb).

Jednym z ciekawszych zagadnień programu jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej, która oplata Tarnów. MPEC Tarnów posiada 124 km sieci światłowodowych. Do sieci systematycznie włączane są zmodernizowane węzły ciepłownicze, tworząc telemetryczny system nadzoru pracy sieci i węzłów. Na koniec 2015 roku w systemie telemetrii pracowało 1 086 obiektów (węzłów cieplnych, kotłowni, przepompowni).

Dzięki modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych poziom strat ciepła podczas przesyłu został znacząco ograniczony, obniżyły się również koszty opłat za ciepło.