Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie jako jedno z niewielu w kraju posiada, oparty na zasobach sieci światłowodowej Spółki,  elektroniczny system nadzoru pracy węzłów i sieci rozwinięty na tak dużą skalę. Na koniec 2015 r. w systemie telemetrii pracowało 1 086 obiektów (węzłów cieplnych, kotowni, przepompowni).

 

Zainstalowane w zmodernizowanych węzłach inteligentne regulatory analizują warunki atmosferyczne i, w zależności od temperatury, ustawiają odpowiednie parametry ich funkcjonowania. Informacje z układów automatycznych dostarczane są siecią światłowodową do centralnego komputera systemu (zarządzanego przez jednego dyspozytora), który działa w siedzibie Spółki. Po otrzymaniu  informacji np. o zaburzeniach wielkości dostaw ciepła do odbiorców, służby techniczne reagują natychmiast. Usterki pracy sieci usuwane są zanim ktokolwiek z odbiorców odczuje brak dostawy ciepła.

 

Zastosowanie tego rozwiązania ma wiele zalet. Pozwala na: bieżącą kontrolę parametrów pracy węzłów i sieci, analizę danych historycznych z sytemu, dobranie optymalnych parametrów źródeł ciepła, natychmiastowe reagowanie w przypadku awarii, dopasowanie zapotrzebowania na ciepło poprzez analizę potrzeb odbiorców. Dodatkowo zgromadzone dane umożliwiają optymalizację pracy systemu i ograniczenie strat przesyłowych.