Należąca do MPEC Tarnów Elektrociepłownia Piaskówka o mocy 145,2 MW spełnia standardy ekologiczne i normy europejskie. Przejęła funkcję zlikwidowanych wcześniej 43 kotłowni opalanych węglem i koksem. Nowoczesne technologie, w tym kogeneracja, zastosowane do produkcji i przesyłu ciepła i energii elektrycznej, gwarantują dostawę energii przyjaznej dla środowiska.
W wyniku modernizacji „Piaskówka” została rozbudowana o następujące inwestycje służące produkcji ciepła, zgodnie z standardami ekologicznymi:
  • Moduł węglowy z wykorzystaniem ścian szczelnych oraz ekonomizerów w kotłach.
  • Moduł ten ma podniesioną sprawność produkcji i spełnia surowe normy ekologiczne;
  • Innowacyjną instalację odpylania na bazie multicyklonów;
  • Turbinę gazową do produkcji skojarzonej, gdzie jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna oraz ciepło. Turbina zastąpiła kocioł węglowy WR- 10;
  • Stację uzdatniania wody z odgazowaniem próżniowym i technologią odwróconej osmozy.