Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie posiada bogate doświadczenie w dziedzinie innowacyjności rozwiązań technologicznych w sektorze energetyki cieplnej oraz kompleksowej obsługi projektów modernizacji i budowy infrastruktury ciepłowniczej.
Naszym największym kapitałem są ludzie, którzy tworzą przedsiębiorstwo. To wykwalifikowana kadra menadżerska i inżynieryjno – techniczna, eksperci w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych oraz specjaliści w zakresie budowy i modernizacji sieci i źródeł ciepła.

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu preferencyjnych środków finansowych: dotacji, pożyczek i wejść kapitałowych.
Bazując na własnym Centrum Techniki Grzewczej od 2001 roku realizujemy program modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Obejmuje on wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej, modernizację i budowę nowoczesnych węzłów oraz budowę sieci informatycznej i monitoringu pracy węzłów. Obecnie Spółka eksploatuje ponad 103 km sieci, z czego w bardzo dobrym stanie technicznym znajdują się odcinki sieci wybudowane i zmodernizowane w ostatnich latach, które stanowią 97% całkowitej długości sieci.
Jednym z ciekawszych zagadnień programu jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej, która oplata Tarnów. Sieć ma już ponad 118 km długości i jest systematycznie rozbudowywana. Do sieci systematycznie włączane są zmodernizowane węzły ciepłownicze, tworząc telemetryczny system nadzoru pracy sieci i węzłów.
Budowa sieci światłowodowej przez Spółkę jest unikatowa w skali ogólnopolskiej. Innowacyjność rozwiązania stwarza możliwości eksploatacji systemu w wielu innych obszarach, niezwiązanych z główną działalnością firmy. Już teraz sieć światłowodowa jest wykorzystywana przez służby monitorujące bezpieczeństwo w Tarnowie. Rozważane jest zarządzanie miejską sygnalizacją świetlną oraz zastosowanie potencjału sieci  w telemedycynie. Wiele obszarów eksploatacyjnych systemu jest jeszcze niezdefiniowanych. Jednak w perspektywie rosnących lawinowo potrzeb społeczeństwa informacyjnego, posiadamy potencjał, by sprostać wyzwaniom przyszłości.