Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie posiada bogate doświadczenie w dziedzinie innowacyjności rozwiązań technologicznych w sektorze energetyki cieplnej oraz kompleksowej obsługi projektów modernizacji i budowy infrastruktury ciepłowniczej.
Naszym największym kapitałem są ludzie, którzy tworzą przedsiębiorstwo. To wykwalifikowana kadra menadżerska i inżynieryjno – techniczna, eksperci w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych oraz specjaliści w zakresie budowy i modernizacji sieci i źródeł ciepła.

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu preferencyjnych środków finansowych: dotacji, pożyczek i wejść kapitałowych.
Bazując na własnym Centrum Techniki Grzewczej od 2001 roku realizujemy program modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Obejmuje on wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej, modernizację i budowę nowoczesnych węzłów oraz budowę sieci informatycznej i monitoringu pracy węzłów. Obecnie Spółka eksploatuje ponad 123 km sieci ciepłowniczych.
Jednym z ciekawszych zagadnień programu jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej, która oplata Tarnów. Światłowody MPEC Tarnów należą do metropolitalnej sieci światłowodowej miasta Tarnowa (zarządzanej przez konsorcjum tworzone przez MPEC, Tarnowskie Wodociągi oraz Gminę Miasta Tarnowa), która ma łącznie 173 km.
Do sieci systematycznie włączane są zmodernizowane węzły ciepłownicze, tworząc telemetryczny system nadzoru pracy sieci i węzłów.
Budowa sieci światłowodowej przez Spółkę jest unikatowa w skali ogólnopolskiej. Innowacyjność rozwiązania stwarza możliwości eksploatacji systemu w wielu innych obszarach, niezwiązanych z główną działalnością firmy. Już teraz sieć światłowodowa jest wykorzystywana przez służby monitorujące bezpieczeństwo w Tarnowie, służbę zdrowia oraz operatorów telekomunikacyjnych. Wiele obszarów eksploatacyjnych systemu jest jeszcze niezdefiniowanych. Jednak w perspektywie rosnących lawinowo potrzeb społeczeństwa informacyjnego, posiadamy potencjał, by sprostać wyzwaniom przyszłości.