Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w swojej działalności kieruje się ideą odpowiedzialności społecznej ukierunkowanej na wzrost jakości życia społecznego i ekonomicznego w otoczeniu przedsiębiorstwa, a także poprawę stanu środowiska naturalnego.

Realizując naszą misję dążymy do tego, aby przybierała ona realne kształty. W praktyce oznacza to zaangażowanie Spółki w podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników, wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w obszarach: środowisko naturalne, kultura, sport, edukacja.

Prowadzimy kampanie promujące racjonalną gospodarkę ciepłem oraz popularyzujemy zasady poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia ciepła przez odbiorców, a tym samym obniżenia kosztów ogrzewania przy zachowaniu komfortu cieplnego. Aby wspierać efektywność energetyczną stworzyliśmy innowacyjny portal analizy.mpec.tarnow.pl, umożliwiający odbiorcom m.in. monitoring wykorzystania ciepła, przeprowadzanie analiz zużycia ciepła przez budynek czy analizę wpływu przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku na poziom zużycia ciepła,

Zainicjowaliśmy w Tarnowie kampanię edukacyjną „Tarnowscy Pogromcy SMOgA. STOP niskiej  emisji w Tarnowie”, promującą przyjazne dla zdrowia i środowiska źródła ciepła oraz projekt edukacyjny „Lekcje ciepła” w tarnowskich szkołach podstawowych, popularyzujący wiedzę o efektywnym korzystaniu z ciepła, przyczynach powstawania oraz sposobach ograniczania smogu i niskiej emisji.  

laboratorium pokaz

Jesteśmy zaangażowani w realizację programów likwidacji niskiej emisji. Na przestrzeni lat z krajobrazu Tarnowa zniknęło 47 opalanych koksem lub węglem lokalnych i osiedlowych kotłowni. Wszystkie budynki ogrzewane kiedyś przez kotłownie są obecnie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, do której ciepło systemowe dostarczane jest z Elektrociepłowni „Piaskówka”. W ostatnich latach, w okresie 2015–2020, w ramach programu likwidacji niskiej emisji w Tarnowie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono ponad 100 budynków ogrzewanych na paliwa stałe m. in. w rejonie tarnowskiego Rynku. Zrealizowane inwestycje wpływają na realną poprawę jakości powietrza w Tarnowie.