Koncesja  na wytwarzanie ciepła:
nr WCC/17/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998r. (z poźn. zm.)
Koncesja  na przesyłanie i dystrybucję ciepła:
nr PCC/16/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998r. (z poźn. zm.)
Koncesja  na obrót ciepłem:
nr OCC/6/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998r. (z poźn. zm.)
Koncesja  na wytwarzanie energii elektrycznej:
nr WEE/5008/188/W/OKR/2016/MGi z dnia 15 grudnia 2016 r. (z poźn. zm.)