Z powodzeniem zainstalowano centralną ciepłą wodę w budynkach:

telefon: 14 688 22 88 lub 662 056 155