Oferta przyłączenia mieszkań do Programu „Centralna Ciepła Woda –

komfort i bezpieczeństwo” w budynkach, w których istnieje już instalacja CCW

okres obowiązywania od 03.02.2018 roku

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców (z budynków przyłączonych do Programu CCW), którzy dotychczas nie wyrazili zgody na montaż instalacji wewnętrznej CCW, MPEC Tarnów przygotował ofertę na przyłączanie ich mieszkań do pionów centralnej ciepłej wody.

Zgodnie z warunkami oferty przyłącz do pionu centralnej ciepłej wody, montaż wodomierza oraz likwidację piecyka gazowego mieszkańcy mogą zrealizować po uzgodnieniu z zarządcą lub administratorem budynku we własnym zakresie (korzystając z ofert rynkowych). Wykonanie tego zakresu prac wymaga:

  • przygotowania dokumentacji projektowej,
  • uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę (instalacja gazowa),
  • wykonania instalacji CCW i demontażu piecyka gazowego zgodnie z obowiązującymi zasadami i sztuką budowlaną.

 

Zamiar włączenia do pionu nowego mieszkania wymaga dokonania zgłoszenia tego faktu przez zarządcę lub administratora budynku do MPEC Tarnów. Włączenie mieszkania bez powiadomienia Spółki będzie traktowane jako nielegalny pobór ciepła.

 

Jednocześnie informujemy, że MPEC Tarnów oferuje kompleksowe wykonawstwo przyłączenia mieszkania do instalacji centralnej ciepłej wody przez Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów.  Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
    (dla instalacji gazowej), wykonanie instalacji wewnętrznej CCW, przyłącz od pionu
    do przyborów wraz z wodomierzem (zakres nie zawiera demontażu i montażu boazerii, szaf, pawlaczy i innej zabudowy, przyłącz prowadzony jest po ścianach pod sufitem),
  • demontaż piecyka gazowego (nie zawiera jego utylizacji), zaślepienie instalacji gazowej.

Całkowity koszt wykonania instalacji CCW w mieszkaniu wynosi 850 zł brutto (cena zawiera 8% podatku VAT i dotyczy lokali mieszkalnych).

Jeżeli zarządca lub administrator budynku uzyska co najmniej 10 wniosków mieszkańców tj. zgodę na włączenie 10 mieszkań, wówczas istnieje możliwość negocjacji przedstawionych powyżej cen.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Programu CCW prosimy o kontakt z koordynatorem Programu CCW: Tomasz Kasprzyk, tel. (14) 688 22 88, 662 056 155, email: kasprzyk@mpec.tarnow.pl.

 

pobierz ofertę dodatkową pdf >>