Promocyjna oferta dodatkowa

Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”

okres obowiązywania oferty od dnia 1 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, iż w 2019 roku nastąpi zakończenie realizacji Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”! W związku z tym MPEC Tarnów przygotował Promocyjną ofertę dodatkową na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniach.

Zgodnie z Promocyjną ofertą dodatkową koszt wykonania instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniu wynosi
500 zł brutto.

Jak skorzystać z Promocyjnej oferty dodatkowej? To proste. Wystarczy w dniach od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku podpisać z MPEC Tarnów umowę na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w mieszkaniu. Instalacja CCW w mieszkaniach zostanie wykonana na podstawie umowy zawartej w oparciu o Promocyjną ofertę dodatkową w dniach od
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (o terminie wykonania instalacji CCW w mieszkaniu decyduje kolejność zgłoszeń).

W ramach Promocyjnej oferty dodatkowej Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” MPEC Tarnów oferuje kompleksowe wykonawstwo przyłączenia mieszkania przez Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (dla instalacji gazowej), wykonanie instalacji wewnętrznej CCW, przyłącz od pionu do przyborów wraz z wodomierzem (zakres nie zawiera demontażu i montażu boazerii, szaf, pawlaczy i innej zabudowy, przyłącz prowadzony jest po ścianach pod sufitem),
  • demontaż piecyka gazowego (nie zawiera jego utylizacji), zaślepienie instalacji gazowej.

 

W umowach zawieranych po terminie obowiązywania Promocyjnej oferty dodatkowej koszt wykonania wewnętrznej instalacji CCW  w mieszkaniu wynosić będzie 850 zł brutto.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Programu CCW prosimy o kontakt z koordynatorem Programu CCW: Tomasz Kasprzyk, tel. (14) 688 22 88, 662 056 155, email: kasprzyk@mpec.tarnow.pl lub asystentem Programu CCW: Łukasz Ciochoń, tel. (14) 688 22 88, 538 237 902, email: ciochon@mpec.tarnow.pl.

 

pobierz ofertę dodatkową pdf >>