Oferta przyłączenia nowych budynków do Programu „Centralna Ciepła Woda –
komfort i bezpieczeństwo”

 

Oferta skierowana jest do budynków wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem systemowym, w których ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą indywidualnych podgrzewaczy wody. W ramach oferty MPEC Tarnów na własny koszt wykona rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody. Za wykonanie instalacji poziomych i pionowych oraz instalacji wewnętrznych centralnej ciepłej wody w mieszkaniach odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca budynku.

W przypadku zainteresowania mieszkańców Programem „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta MPEC Tarnów przy ulicy Siennej 4, tel. 14 688 22 88 lub 662 056 155.