Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2021 r. na godz. 11:00

Zaproszenie wraz z materiałami dostępne jest tutaj

Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest tutaj


REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pobierz>>

OŚWIADCZENIE o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pobierz>>


Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2020 r. na godz. 11:00

Zaproszenie wraz z materiałami dostępne jest tutaj

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.


Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 11:00.

Zaproszenie wraz z przesłanymi materiałami dostępne jest tutaj

Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest tutaj


Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 stycznia 2021 roku na godz. 11:00.

Zaproszenie wraz z przesłanymi materiałami dostępne jest tutaj

Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest tutaj


Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2021 roku na godz. 11:00.

Zaproszenie wraz z przesłanymi materiałami dostępne jest tutaj

Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest tutaj