www.mpec.tarnow.pl

19 września uruchomienie gotowości dostaw ciepła

MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła systemowego dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. Tarnowianie będą mogli korzystać z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej od wtorku, 19 września br.


W okresie gotowości rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. O ile Odbiorca nie określił inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzaniach węzła cieplnego wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych sugeruje się utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na takim poziomie.


Odbiorca ma jednak prawo zmiany nastawy temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku.


Jednocześnie informujemy, że dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu w Spółce pisemnej dyspozycji.

 

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl