www.mpec.tarnow.pl

Ogłoszenie przetargu na budowę linii kablowej SN 15 kV i kablowej linii światłowodowej pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy – Etap 2 – Budowa linii kablowej SN 15 kV i kablowej linii światłowodowej pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”.

ogłoszenia przetargów

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl