www.mpec.tarnow.pl

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Tarnowa oraz MPEC Tarnów zapraszają mieszkańców Tarnowa do udziału w konsultacjach społecznych budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych (tzw. paliwa pre-RDF). Podczas spotkań zostaną przedstawione technologiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania budowy instalacji. Spotkania odbędą się:


• w poniedziałek, 5 lutego, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie – spotkanie adresowane jest do mieszkańców dzielnic Krzyż, Piaskówka, Klikowa;


• we wtorek, 6 lutego, o godz. 17:00, w Sali Lustrzanej w Tarnowie – spotkanie otwarte dla mieszkańców Tarnowa.


W spotkaniu wezmą udział m.in. eksperci w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów oraz przedstawiciele Tarnowskiego Klastra Energii, który przygotowuje projekt budowy nowoczesnej i ekologicznej instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem nienadających się do recyklingu, przetworzonych odpadów komunalnych tzw. paliwa pre-RDF.


 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl