www.mpec.tarnow.pl

Mieszkańcy interesują się projektem budowy ekospalarni pre-RDF w Tarnowie

Trwają konsultacje społeczne projektu budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych (tzw. paliwa pre-RDF). W dniach 5 i 6 lutego br. odbyły się kolejne otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców Tarnowa.


Konsultacje rozpoczęły się spotkaniem w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie, które adresowane było do mieszkańców osiedli Klikowa, Krzyż i Piaskówka, w kolejnym dniu zainteresowani tarnowianie dyskutowali o projekcie w Sali Lustrzanej. Podczas spotkań zaprezentowane zostały założenia techniczne oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne realizacji projektu. Na pytania mieszkańców odpowiadali gospodarze spotkań: prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i prezes zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak, zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - ekspert w dziedzinie ochrony powietrza i recyklingu odpadów z odzyskiem ciepła i energii elektrycznej, Leszek Wroński i Tomasz Kumon - przedstawiciele firmy INTER-BIS– współautorzy raportu oddziaływania na środowisko projektowanej instalacji.


Zaproszenia do udziału w spotkaniach przekazane zostały tarnowianom za pośrednictwem lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych, prasy, portali informacyjnych, w formie ulotek i plakatów oraz przez rady osiedli i parafie. W spotkaniach mógł wziąć udział każdy, komu bliska jest troska o stan środowiska i zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej w mieście. W konsultacjach uczestniczyło blisko 200 osób.

 

Spalarnia pre-RDF to nic innego jak nowoczesna elektrociepłownia, w której produkowane są ciepło i energia elektryczna. Tarnowski projekt zakłada budowę tego typu obiektu na terenie istniejącej Elektrocieplowni „Piaskówka” przy ul. Spokojnej. W instalacji przetwarzanych byłoby rocznie ok. 35 000 ton pre-RDF-u, który powstaje w Tarnowie. Według szacunków wyprodukowana energia pozwoliłaby dostarczyć prąd do 5200 gospodarstw domowych oraz ciepło systemowe do 30 000 mieszkań.

 

Poniżej prezentujemy materiały o projekcie przedstawione podczas spotkań konsultacyjnych.


1. Nowy model gospodarki odpadami miasta Tarnowa. Budowa lokalnego rynku energii na platformie klastra energii – Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa
2. Spalarnia odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

 


Więcej informacji o projekcie już wkrótce przedstawimy na stronie internetowej spalarni.

 

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl