www.mpec.tarnow.pl

Dostarczamy inteligentne-ciepło

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie jako jedno z niewielu w kraju posiada, oparty na zasobach sieci światłowodowej Spółki,  elektroniczny system nadzoru pracy węzłów i sieci, który przez całą dobę monitoruje pracę miejskiej sieci ciepłowniczej.
 
Zainstalowane w zmodernizowanych węzłach inteligentne regulatory analizują parametry pracy węzłów cieplnych i optymalnie ustalają dostawy ciepła. Informacje z układów automatycznych dostarczane są siecią światłowodową do centralnego komputera systemu, który działa w Centrum Dyspozytorskim Spółki.  Po otrzymaniu  informacji np. o zaburzeniach wielkości dostaw ciepła do odbiorców - służby techniczne reagują natychmiast. Usterki pracy sieci usuwane są zanim ktokolwiek z odbiorców odczuje brak dostawy ciepła.
 
Zastosowanie tego rozwiązania ma wiele zalet. Pozwala na: bieżącą kontrolę  parametrów pracy węzłów i sieci, analizę danych historycznych z sytemu, dobór optymalnych parametrów źródeł i sieci, optymalizację parametrów dostaw ciepła do odbiorców. Dodatkowo zgromadzone dane umożliwiają optymalizację pracy systemu ciepłowniczego w kierunku ograniczenia strat przesyłowych.
 
Z kolei dzięki portalowi www.analizy.mpec.tarnow.pl odbiorcy mogą na bieżąco analizować dane o zużyciu ciepła przez poszczególne budynki w Tarnowie. Te innowacyjny w skali Polski portal umożliwia odbiorcom ciepła:
  • przeprowadzanie analiz zużycia ciepła przez budynek w poszczególnych miesiącach roku,
  • porównanie zużycia ciepła analizowanego budynku z innymi budynkami w mieście m.in. posiadającymi najwyższy i najniższy poziom efektywności energetycznej,
  • analizę wpływu przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku na spadek poziomu zużycia ciepła,
  • porównanie stopnia zużycia ciepła przez budynki wybudowane w tej samej technologii w sytuacji, kiedy jeden z nich został poddany termomodernizacji.W portalu znaleźć można ponadto porady jak racjonalnie zarządzać ciepłem oraz informacje o wpływie racjonalnej gospodarki energią cieplną na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl