www.mpec.tarnow.pl

ekoaktywni

 

Zapraszamy do przesłuchania audycji "JESTEM EKOAKTYWNY"

 

 

 


Jak oszczędzać ciepło - mini audio poradnik
1 audycja
- Jak racjonalnie oszczędzać ciepło? - rozmowa z Tomaszem Ostręgą - Kierownikiem Zakładu Przesyłu i Dystrybucji Energii MPEC Tarnów2 audycja - Jaki wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma temperatura w domu? - rozmowa z dr. med. Jackiem Cehakiem 
3 audycja - Oszczędzam ciepło racjonalnie, a więc dbam o środowisko naturalne! - rozmowa z Markiem Kaczanowskim dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska UMT
Rozmowy prowadzi red. Monika Faron - Miśtak z radia RDN Małopolska


>>Zapoznaj się z artykułem "Jak racjonalnie oszczędzać ciepło?"<<

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl