www.mpec.tarnow.pl

Doprowadzenie CCW

MPEC Tarnów wykonując instalację wewnętrzną CCW stosuje następujące rozwiązanie techniczne:


Inwestycja CCW podzielona jest na dwa etapy:


I etap:
budowa pionów centralnej ciepłej wody i rozprowadzenia na poszczególnych piętrach dla całej klatki schodowej.

  • pion składa z dwóch rur do pompowania wody użytkowej (zasilanie i cyrkulacja). Piony są zabezpieczone przez odpowiednią ich izolację i obudowę.
  • od każdego pionu odchodzą przewody rozprowadzające wodę w kierunku poszczególnych mieszkań. Na każdym piętrze jest zamontowana szafka na wodomierz ciepłej wody oraz zawór odcinający. Szafki są umieszczone blisko mieszkań, by nie było możliwości dostępu do nich osób trzecich i ewentualnego uszkodzenia. Indywidualne wodomierze CCW zlokalizowane na korytarzu umożliwiają łatwy odczyt zużycia wody i indywidualne rozliczenie.

II etap: budowa instalacji wewnątrz mieszkań. Instalacja wewnątrz lokalu mieszkalnego jest wykonywana w ciągu jednego dnia (3-4 godzin) i obejmie następujący zakres prac:

  • demontaż piecyka grzewczego,
  • zabezpieczenie instalacji gazowej,
  • poprowadzenie przewodu o średnicy Dz 20x2,8 mm  wykonanego z polipropylenu z wkładką z włókna szklanego do istniejącej instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę z podgrzewacza wody,
  • przyłączenie do instalacji MPEC,
  • uruchomienie dostawy centralnej ciepłej wody.

MPEC Tarnów wykonuje prace budowlane wykorzystując nowoczesne technologie nie powodujące dużej uciążliwości dla mieszkańców. Termin prac jest ustalany indywidualnie z mieszkańcami. Pracownicy Spółki zachowują należytą dbałość, by nie powodować niepotrzebnych zniszczeń.

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl