www.mpec.tarnow.pl

ekologia


MPEC S.A. w Tarnowie
konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc duży nacisk na minimalizację niekorzystnego wpływu działalności Spółki na zdrowie i środowisko naturalne. Od 1995 roku Spółka zrealizowała różnorodne projekty w obszarach: zmniejszenia emisji substancji gazowych i pyłów pochodzących ze spalania paliw, kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego oraz likwidacji źródeł niskiej i średniej emisji. Efektem podjętych działań jest produkcja ciepła przyjaznego dla środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie paliw. 
W przeliczeniu na jeden GJ wyprodukowanego ciepła, od 1994 roku zmniejszyliśmy szkodliwe oddziaływanie na środowisko
o następujące wartości:
  • SO2 - emisja dwutlenku siarki – redukcja o 72%
  • NOx - emisja tlenku azotu – redukcja o 61%
  • CO - emisja tlenku węgla – redukcja o 90%
  • CO2 - emisja dwutlenku węgla – redukcja o 41%
  • PYŁ - emisja pyłu – redukcja o 90%
Dowodem poprawy stanu środowiska jest pojawienie się rzadkich gatunków roślin m.in. objętego ścisłą ochroną kosaćca syberyjskiego kilkaset metrów od głównego źródła ciepła – „Elektrociepłowni Piaskówka”.
 
MPEC S.A.  w Tarnowie wielokrotnie otrzymywał nagrody za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne m.in. Firma Przyjazna Środowisku 2005,  KLON 1998, KLON 1999, KLON 2000 oraz Złoty Laur Ciepłownictwa w 2006 roku.
Projekty zrealizowane przez MPEC S.A. w Tarnowie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie tarnowskim:

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl