www.mpec.tarnow.pl

o programie

Centralna Ciepła Woda - komfort i bezpieczeństwo!


W trosce o komfort życia mieszkańców naszego miasta  od 2007 roku MPEC  Tarnów realizuje projekt instalacji centralnej ciepłej wody w  budynkach, w których woda użytkowa była dotychczas przygotowywana przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy wody. W ramach Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” przyłączonych zostało 209 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowie. W budynkach tych Spółka wykonała rozbudowę węzłów cieplnych i wybudowała instalację wewnętrzną centralnej ciepłej wody, doprowadzając ją do ponad 10 000 mieszkań. Szacuje się, że z Programu skorzystało ponad 25 000 mieszkańców Tarnowa.

 

 


Osoby zainteresowane Programem „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” zapraszamy do działu Oferta CCW

 


 

 

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl