W związku z niskimi temperaturami zewnętrznymi oraz prognozami pogody wskazującymi na utrzymujące się ochłodzenie we wtorek, 20 września br. MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków – zgodnie z warunkami określonymi w umowach kompleksowych.

Przypominamy, że każdy budynek ogrzewany ciepłem systemowym przez MPEC Tarnów jest wyposażony w urządzenia tzw. automatyki pogodowej. Dzięki temu można określić wartość temperatury zewnętrznej uruchamiającej dostawy ciepła do poszczególnych budynków. W okresie gotowości dostaw ciepła budynki są ogrzewane, gdy tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej określonej przez Odbiorcę – standardowo wynosi ona +15°C. Z kolei wyłącznie ogrzewania następuje z chwilą, jeśli na zewnątrz jest ponad +15°C.

Odbiorcy mogą zmienić nastawę temperatury, przy której nastąpi uruchomienie i przerwanie ogrzewania, na niższą niż +15°C. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych, jesienią i wiosną, sugeruje się jednak utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na poziomie +15°C.

Dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski m.in. z powodu trwających jeszcze remontów instalacji wewnętrznych. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu przez nich pisemnej dyspozycji.

Dodajmy, że w 2021 roku uruchomienie okresu gotowości dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania tarnowskich budynków także nastąpiło 20 września.