Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

Centralne ogrzewanie

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Przyłącz się do ciepła systemowego

Ogólne warunki umowy kompleksowej

Wzór umowy kompleksowej


Procedura przyjęcia i obsługi wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie.

1. Odbiorca składa w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych wraz z załącznikami:

wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych

2. MPEC wydaje warunki przyłączeniowe i przesyła je do odbiorcy.

3. Odbiorca informuje MPEC o chęci zawarcia umowy przyłączeniowej. Wzór umowy dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta.

4. MPEC przygotowuje umowę przyłączeniową wraz z ewentualnymi załącznikami (zezwolenie na wejście w teren, mapa terenu itp).

5. MPEC i Odbiorca podpisują umowę przyłączeniową.

6. MPEC uzyskuje wymagane pozwolenia administracyjne i wykonuje przyłącz cieplny.

7. MPEC i Odbiorca podpisują „Umowę kompleksową sprzedaży ciepła” w terminie określonym w umowie przyłączeniowej. Wzór umowy dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta.

Wnioski należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, pok. 108

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane z przyłączeniem do sieci centralnego ogrzewania prosimy o kontakt z naszymi doradcami:

Adrian Tumidajski, tel. 14 688 22 07, e-mail: tumidajski@mpec.tarnow.pl

Tomasz Zaucha, tel. 14 688 22 07, e-mail: zaucha@mpec.tarnow.pl