Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

Dodatkowe mieszkania

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Oferta przyłączenia mieszkań do Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” w budynkach, w których istnieje już instalacja CCW

okres obowiązywania oferty od dnia 1 sierpnia 2022 roku

MPEC Tarnów oferuje kompleksowe wykonawstwo przyłączenia mieszkań do instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach objętych Programem „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”. Zakres prac realizowanych przez Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (dla instalacji gazowej), wykonanie instalacji wewnętrznej CCW, przyłącz od pionu do przyborów wraz z montażem wodomierza (zakres nie zawiera demontażu i montażu boazerii, szaf, pawlaczy i innej zabudowy, przyłącz prowadzony jest po ścianach pod sufitem),
  • demontaż piecyka gazowego (nie zawiera jego utylizacji), zaślepienie instalacji gazowej.

Całkowity koszt wykonania instalacji CCW w mieszkaniu wynosi:

  • 1050 zł brutto dla mieszkań, w których MPEC Tarnów wykonuje instalację w mieszkaniu i zakupuje wodomierz analogowy dla tej instalacji;
  • 1000 zł brutto dla mieszkań, w których MPEC Tarnów wykonuje instalację w mieszkaniu, a wodomierz dla tej instalacji dostarcza zarządca/administrator budynku (na podstawie odrębnych uzgodnień z zarządcą/administratorem).

Jednocześnie informujemy, że przyłącz do pionu centralnej ciepłej wody, montaż wodomierza oraz likwidację piecyka gazowego mieszkańcy mogą zrealizować po uzgodnieniu z zarządcą lub administratorem budynku we własnym zakresie (korzystając z ofert rynkowych). Wykonanie tego zakresu prac wymaga:  

  • przygotowania dokumentacji projektowej,
  • uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę (instalacja gazowa),
  • wykonania instalacji CCW i demontażu piecyka gazowego zgodnie z obowiązującymi zasadami i sztuką budowlaną.

Zamiar włączenia do pionu nowego mieszkania wymaga dokonania zgłoszenia tego faktu przez zarządcę lub administratora budynku do MPEC Tarnów. Włączenie mieszkania bez powiadomienia Spółki będzie traktowane jako nielegalny pobór ciepła.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Programu CCW prosimy o kontakt z koordynatorem Programu CCW: Tomasz Kasprzyk, tel. 14 688 22 32, 14 688 22 40, 662 056 155, email: kasprzyk@mpec.tarnow.pl.          

pobierz ofertę pdf >>