Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

Więcej

Aktualności

Bądź na bieżąco z informacjami

Przeglądaj najnowsze aktualności

Komunikacja z akcjonariuszami

To miejsce gdzie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące akcjonariatu

Zobacz stronę

Komunikaty

Najnowsze komunikaty o przerwie w dostawie ciepła systemowego dostępne w linku poniżej

Przeglądaj komunikaty

RODO

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zawartych ze Spółką umów. Poniżej znajduje się informacja o odbiorcach, zakresie, celu oraz przysługujących osobom fizycznym prawach w obszarze przetwarzania przez MPEC Tarnów danych osobowych. Wskazany jest również kontakt do Administratora danych osobowych przetwarzanych przez MPEC Tarnów w zakresie realizowanych umów.

przeczytaj o RODO

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), zapewniamy swoim Klientom dostęp do niniejszej wiedzy, która naszym zdaniem pozwoli zrozumieć zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

więcej o cyberbiezpieczeństwie

Ciepło systemowe

Ciepło systemowe to cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę. Dostar­czane jest do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Codzien­nie korzysta z niego ponad 15 mln Pola­ków. Gwarantuje kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nia ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

więcej o cieple systemowym