Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła nr 18” Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

Nowa taryfa dla ciepła  będzie obowiązywała od 1 marca 2024 r. i wpłynie na obniżenie cen ciepła w grupach taryfowych S.1 (miejska sieć ciepłownicza w Tarnowie) dla odbiorców nieuprawnionych do korzystania z obowiązującego mechanizmu ograniczającego wzrost cen ciepła średnio o 15,43 %.

Dla odbiorców uprawnionych do korzystania z mechanizmu ograniczającego wzrost cen ciepła na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (którzy dotychczas korzystali dzięki temu mechanizmowi z niższych niż w taryfach opłat za ciepło) ceny ciepła od 1 marca 2024 r. w grupach taryfowych S.1 będą niższe średnio o 4,81 %.

Wdrożenie niższych cen ciepła było możliwe dzięki spadkowi cen zakupu gazu.

 „Taryfę dla ciepła nr 18” opublikowano na stronie internetowej MPEC S.A. w Tarnowie pod adresem: https://mpec.tarnow.pl/obsluga-klienta/taryfa-dla-ciepla.

Zestawienia cen i stawek opłat obowiązujących odbiorców ciepła MPEC S.A. w Tarnowie od 1 marca 2024 r.