Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

Modernizacja EC „Piaskówka” w 2021 roku

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź
Logo NFOŚ

MPEC Tarnów zakończył zaplanowany na najbliższe lata pierwszy etap modernizacji Elektrociepłowni „Piaskówka”. W jej wyniku, w 2021 roku, jeden z trzech istniejących kotłów węglowych (K-1) został zmodernizowany na kocioł opalany gazem ziemnym o mocy 38 MW, wybudowano także nowoczesną stację redukcyjną gazu i sieć gazową o wydajności 5000 m3/h. Ponadto na kolejnym z kotłów węglowych (K-3) powstała nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której znacząco mniejszy się ilość emisji pyłów do atmosfery.

Zrealizowane w 2021 roku inwestycje wpłyną na poprawę ekologicznych standardów produkcji tarnowskiego ciepła systemowego poprzez:

  • ograniczenie emisji pyłu o 68,47 Mg/rok
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 3911,6 Mg/rok
  • ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 47,70 Mg/rok
  • ograniczenie emisji tlenku azotu o 4,7 Mg/rok

Szacowane jest ponadto ograniczenie zużycia węgla o 25% w stosunku do lat 2019-2020.

Projekty budowy instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego K-3 oraz zamiany paliwa węglowego na gaz w kotle K-1 zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

  • projekt „ Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego nr K-3  w EC Piaskówka w Tarnowie” dofinansowano w formie pożyczki kwotą 3 250 000 złotych;
  • projekt „Zamiana paliwa węglowego na gaz w kotle WR 25 nr K-1 w EC Piaskówka w Tarnowie” dofinansowano w formie pożyczki kwotą 6 750 000 złotych.

To nie koniec działań podejmowanych przez MPEC Tarnów na rzecz ochrony środowiska.W planach Spółki są także kolejne inwestycje, które umożliwią dalsze ograniczenie oddziaływania źródeł produkcji ciepła, dostosowanie miejskiej elektrociepłowni do wymagań emisji przemysłowych oraz umożliwią docelowo uzyskanie parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego

Realizowane i planowane projekty mają na celu spełnienie unijnych wymogów polityki klimatycznej. Przypomnijmy, że w 2030 roku w krajach członkowskich UE poziom emisji CO2 ma zostać zredukowany o 55 % w stosunku do roku 1990. Z kolei zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu w 2050 roku Europa ma być neutralna klimatycznie.