W związku z jesiennym ochłodzeniem, utrzymującą się od dwóch dni o godzinie 19:00 temperaturą poniżej +15°C oraz prognozami pogody wskazującymi na utrzymujący się  spadek temperatur MPEC Tarnów informuje, że przewidywane uruchomienie okresu gotowości dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków nastąpi w dniu dzisiejszym tj. w piątek, 6 października po godz. 19. Warunkiem uruchomienia w tym terminie okresu gotowości jest stwierdzenie spadku temperatury zewnętrznej w dniu dzisiejszym o godz. 19:00 poniżej +15°C.

Wynika to z warunków określonych w umowach kompleksowych. Zgodnie z nimi w okresie od 1 września do 20 października MPEC Tarnów jest zobowiązany do uruchomienia okresu gotowości dostaw ciepła dla potrzeb ogrzewania budynków, jeżeli przez trzy kolejne dni temperatura o godz. 19 jest niższa niż +15°C, a prognoza pogody nie przewiduje wzrostu temperatur.

W chwili obecnej dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków uruchamiane są wyłącznie do tych odbiorców, którzy złożyli indywidualne wnioski o uruchomienie ogrzewania (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Kompleksowej).

Przypominamy, że każdy budynek ogrzewany ciepłem systemowym przez MPEC Tarnów jest wyposażony  w urządzenia tzw. automatyki pogodowej. Dzięki temu można określić wartość temperatury zewnętrznej uruchamiającej dostawy ciepła do poszczególnych budynków. W okresie gotowości dostaw ciepła, budynki są ogrzewane, gdy tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej określonej przez odbiorcę – standardowo wynosi ona +15°C. Z kolei wyłączenie ogrzewania następuje z chwilą, jeśli na zewnątrz jest ponad +15°C.

Odbiorcy mogą zmienić nastawę temperatury, przy której nastąpi uruchomienie i przerwanie ogrzewania, na niższą niż +15°C. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych, jesienią i wiosną, sugeruje się jednak utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na poziomie +15°C.

Odbiorcy, którzy korzystają z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta MPEC Tarnów mogą składać wnioski o zmianę nastawy temperatury elektronicznie, za pośrednictwem Konta Odbiorcy Ciepła w E-BOK.

Przypominamy, że w okresie gotowości dostawy ciepła nie są uruchamiane automatycznie do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie/wstrzymywanie dostaw ciepła na ich pisemne wnioski, w tzw. trybie „na żądanie”. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu przez nich pisemnej dyspozycji.