Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OKR.4210.35.2022.RF z dnia 13 września 2022 r., zatwierdził „Taryfę dla ciepła nr 17” Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 586 (1846) 13 września 2022 r. (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html). Zmiana cen i stawek opłat w zatwierdzonej „Taryfie dla ciepła nr 17” spowodowana jest przede wszystkim wzrostem cen węgla o 120 % w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie stosowanych cen i stawek opłat.

Informujemy ponadto, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OKR.4210.36.2022.MGi z dnia 15 września 2022 r., zatwierdził „Taryfę dla ciepła” Grupy Azoty S.A., opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 598 (1858) 15 września 2022 r. (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html).

„Taryfa dla ciepła nr 17” oraz „Taryfa dla ciepła” Grupy Azoty S.A. zostaną wprowadzone do stosowania z dniem 1 października 2022 r. Z dniem ich wejścia w życie opłaty netto z tytułu dostaw ciepła w grupie taryfowej S.1, będą przedstawiały się następująco (opłaty w tabeli uwzględniają uśrednione ceny za moc zamówioną, dostarczone ciepło oraz nośnik):

  Grupa taryfowa  Uśredniona cena za zamówioną moc cieplnąUśredniona cena za dostarczone ciepłoOpłata stała za przesyłOpłata zmienna za przesyłUśredniona cena za nośnik
zł/MW/m-czł/GJzł/MW/m-czł/GJzł/m3
S.1.O6 421,7198,862 889,66  15,7728,79
S.1.I6 421,7198,865 174,52  24,5728,79
S.1.G6 421,7198,864 733,88  16,9428,79
S.1.IO6 421,7198,865 508,97  27,0528,79

W wyniku wprowadzenia taryf ceny i stawki opłat w grupie taryfowej S.1. wzrosną średnio o 18 %.

Nadmieniamy, że zasady ustalania uśrednionych cen za moc zamówioną, dostarczone ciepło oraz nośnik w grupach taryfowych S.1, tj. dla odbiorców zasilanych z EC „Piaskówka” i EC Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, są szczegółowo przedstawione w części V „Taryfy dla ciepła nr 17”.

„Taryfa dla ciepła nr 17” jest dostępna na stronie internetowej MPEC Tarnów: www.mpec.tarnow.pl w części Obsługa Klienta >Taryfy dla ciepła. „Taryfa dla ciepła” Grupy Azoty S.A (obowiązująca od 1 października 2022 r.) jest opublikowana pod adresem https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html.

Jednocześnie informujemy, że dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488) wprowadzono w okresie  od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.