W związku ze zmianą cen ciepła obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, poniżej publikujemy zestawienie cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą.

Ceny netto za wytwarzanie ciepła z rekompensatą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w okresie od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

tabela 1

Ceny netto za wytwarzanie ciepła z rekompensatą obliczone dla „Zmiany Taryfy dla ciepła nr 17”stosowane w okresie od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

tabela 2

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  z cen ciepła systemowego z rekompensatą mogą korzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz wymienione w ustawie  uprawnione podmioty – w okresie
od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ceny ciepła z rekompensatą są ustalone dla: ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła.

Pobierz plik z cenami za wytwarzanie ciepła z rekompensatą – wersja dostępna cyfrowo