MPEC Tarnów opracował  autorskie oprogramowanie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta przeznaczone dla odbiorców MPEC Tarnów. Oprogramowanie zawiera funkcjonalności w zakresie obsługi umów i rozrachunków oraz innowacyjne rozwiązania w obszarach administrowania parametrami dostaw ciepła do budynków. System umożliwia ponadto zdalne przesyłanie dyspozycji, eliminując konieczność składania pisemnych wniosków. E-BOK MPEC Tarnów stanowi platformę cyfrową z kompletną bazą danych istotnych w punktu widzenia odbiorców oraz zarządzania prze nich dostawami ciepła do budynków. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Uruchomienie E-BOK MPEC Tarnów ułatwi administrowanie umową kompleksową oraz dostawami ciepła, przyczyniając się do usprawnienia standardów współpracy.

Co zrobić, aby uruchomić indywidulane konto w E-BOK MPEC Tarnów?

  1. Podpisz Aneks do Umowy Kompleksowej o uruchomienie usługi E-BOK oraz Wniosek o dostęp do Konta Odbiorcy Ciepła. W celu zawarcia Aneksu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta MPEC Tarnów. Z wzorami dokumentów niezbędnych do uruchomienia indywidulanego konta w E-BOK MPEC Tarnów zapoznasz się pod adresem https://mpec.tarnow.pl/obsluga-klienta/dokumenty-do-pobrania/
  2. Po podpisaniu Aneks do Umowy Kompleksowej o uruchomienie usługi E-BOK oraz Wniosku o dostęp do Konta Odbiorcy Ciepła otrzymasz indywidualny login oraz hasło tymczasowe. Login oraz hasło tymczasowe niezbędne do logowania do E-BOK zostaną przekazane w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku o dostęp do Konta Odbiorcy Ciepła.
  3. Po pierwszym zalogowaniu do E-BOK Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. Przy zmianie hasła należy podać hasło tymczasowe do E-BOK przekazane Użytkownikowi w wiadomości e-mail oraz stworzone przez Użytkownika nowe hasło do E-BOK, które należy wpisać powtórnie zgodnie z formularzem. Hasło do E-BOK musi składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jednej litery i jednej cyfry. Nowe hasło zaczynie obowiązywać po wylogowaniu z E-BOK.

Warunki udostępniania i zasady rejestracji w E-BOK są szczegółów opisane w Rozdziale IIRegulaminu korzystania z usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dla Odbiorców Ciepła MPEC Tarnów”, który dostępny jest pod adresem https://mpec.tarnow.pl/obsluga-klienta/dokumenty-do-pobrania/