Kontrast
Czcionka

Przeciętne zużycie ciepła w grupach taryfowych

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

W poniższej tabeli prezentujemy Państwu informację o przeciętnym zużyciu ciepła w 2021 r. w poszczególnych grupach taryfowych odbiorców korzystających z ciepła systemowego MPEC Tarnów. W znajdującej się pod tabelą instrukcji podpowiadamy, jak porównać roczne zużycie ciepła w danym obiekcie do przeciętnego zużycia ciepła w grupie taryfowej, do której przypisany jest budynek.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z innowacyjnego portalu analiz zużycia ciepła dla budynków wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem systemowym MPEC Tarnów. W portalu tym można sprawdzić zużycie ciepła w poszczególnych budynkach wielorodzinnych oraz porównać wskaźniki efektywności energetycznej danego budynku z innymi budynkami w mieście. Portal dostępny jest pod adresem https://analizy.mpec.tarnow.pl/

Przeciętne zużycie ciepła według potrzeb odbiorców w grupach taryfowych w 2021 r.
Dane w tabeli prezentowane są w [GJ/MW]

TaryfaCOCCWCTCBINNE
S.1.O484874423718 8479
S.1.I62788994358448443430
S.1.G622012754   
S.1.IO62427877   
S.2.b7036    
S.2.f7186    
S.2.g6345    
K8761    
Para  2875  

CO – centralne ogrzewania
CCW – centralna ciepła woda
CT – termowentylacja
CB – woda basenowa
INNE – ciepło wykorzystywane przez odbiorcę łącznie na różne potrzeby, opomiarowane jednym licznikiem ciepła

Jak porównać roczne zużycie ciepła dla potrzeb np. centralnego ogrzewania w danym budynku do przeciętnego zużycia ciepła w grupie taryfowej, do której należy budynek?

  1. Sprawdź wielkość mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz rodzaj grupy taryfowej dla budynku – dane te  znajdziesz w Załączniku nr 1 do zawartej przez Ciebie Umowy Kompleksowej lub na fakturze za ciepło (fragment wzoru faktury znajdziesz pod instrukcją).
  2. Pomnóż wielkość mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku  przez wskaźnik zużycia ciepła w danej grupie taryfowej wskazany w powyższej tabeli. Otrzymany wynik (w GJ) pokaże Ci jakie jest przeciętne zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania budynków w Twojej grupie taryfowej, przy założeniu identycznej do Twojej wielkości mocy zamówionej.
  3. Sprawdź, ile łącznie ciepła (w GJ) zużyłeś na potrzeby ogrzewania budynku w ciągu całego roku kalendarzowego. Dodaj ilości zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (w GJ) wyszczególnione na otrzymanych w danym roku fakturach za ciepło (pozycja na fakturze: Opłata za dostarczone ciepło CO). Informację o rocznej ilości zużytego ciepła przez budynek na potrzeby centralnego ogrzewania w danym roku kalendarzowym znajdziesz w informacji  dostarczonej Ci przez MPEC Tarnów (począwszy od danych za 2021 rok).
  4. Porównaj łączne zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania swojego budynku (w GJ) z wynikiem otrzymanym w 2 kroku instrukcji. Jeżeli Twój wynik jest niższy – zużywasz mniej ciepła niż przeciętny budynek w Twojej grupie taryfowej (o tej samej wielkości mocy zamówionej), jeżeli jest wyższy – zużywasz więcej ciepła niż przeciętny budynek w Twojej grupie taryfowej (o tej samej wielkości mocy zamówionej).
  5. Jeżeli chcesz dokonać porównania rocznego zużycia ciepła dla innych potrzeb m.in. centralnej ciepłej wody lub termowentylacji – postępuj zgodnie z powyższą instrukcją zmieniając jedynie dane dla centralnego ogrzewania na analizowany parametr.

Rys. 1.   Fragment wzoru faktury za ciepło, na którym znajdziesz dane o zużyciu ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, o których mowa w instrukcji

Jeżeli jesteś zainteresowany poprawą efektywności energetycznej budynku skontaktuj się doradcami programu „Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na ocieplenie budynku czy wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej. Informację o programie (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, wniosek o dofinansowanie, regulamin, niezbędna dokumentacja) można uzyskać na stronach internetowych https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz http://www.portal.wfos.krakow.pl/ WFOŚiGW w Krakowie.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uzyskać wsparcie w zakresie konsultacji i pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 – informacje o działalności punktu znajdują się pod adresem https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Srodowisko/Ekologia/Program-Czyste-powietrze (na końcu artykułu).