Kontrast
Czcionka

Polecenie zapłaty

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Polecenie Zapłaty jest jedną z form płatności za fakturę VAT. Dzięki Poleceniu Zapłaty kwota za fakturę VAT jest pobierana z Twojego konta bankowego w ostatnim dniu terminu płatności.

Korzyści

1. Nie musisz pamiętać o terminie płatności za fakturę  i stać w kolejkach

2. Rachunki opłacane są przez bank z Twojego konta w terminie płatności faktury

3. Bezpieczeństwo transakcji dzięki bezgotówkowej formie rozliczeń i pełnej kontroli zrealizowanych płatności

4. Prosty sposób zainicjowania Polecenia Zapłaty (wystarczy jednorazowe podpisanie upoważnienia)

5. W większości banków nie są pobierane prowizje za plecenie zapłaty (proszę sprawdzić w tabeli opłat i prowizji obowiązującej do Twojego konta)

6. Faktury VAT w dalszym ciągu będą wysyłane drogą pocztową

Uruchomienie Polecenia Zapłaty

Aby uruchomić Polecenie Zapłaty wybierz jedną z trzech form uruchomienia tej formy płatności za fakturę VAT

1. Wydrukuj i wypełnij Formularz Zapłaty zamieszczony tutaj. Wypełniony i podpisany Formularz odeślij na adres:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

2. Formularz Zapłaty możesz także otrzymać w Biurze Obsługi Klienta MPEC Tarnów (pok. 115, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów) i wypełnić go na miejscu.

3. Formularz Zapłaty możesz również zamówić telefonicznie pod numerem tel. 14 688 22 32. Prześlemy go na adres, który podasz w rozmowie z pracownikiem Biura Obsługi Klienta MPEC Tarnów. Formularz Zapłaty otrzymasz pocztą wraz z kopertą zwrotną bez konieczności uiszczania opłaty pocztowej. Wypełniony i podpisany Formularz Zapłaty odeślij na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Sienna 4; 33-100 Tarnów

Ważne elementy

1. Twój podpis na Formularzu Zapłaty musi być zgodny z wzorem podpisu, który złożyłeś w banku. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pamiętaj o umieszczeniu pieczątki firmowej na Formularzu.

2. Adnotacja „Płatne: POLECENIE ZAPŁATY”, którą znajdziesz na fakturze, będzie potwierdzeniem uruchomienia usługi, a faktury  nadal będziesz otrzymywać pocztą

3. Korzystając z Polecenia Zapłaty masz możliwość odwołania transakcji.

Korzystając z Polecenia Zapłaty możesz ZAKOCHAĆ SIĘ BEZ PAMIĘCI, SPAĆ SPOKOJNIE lub WYJECHAĆ DOKĄD ZAPRAGNIESZ! Bo rachunki płacą się same.